ÚJ, 6 CSOPORTOS VÁROSI BÖLCSŐDE ÉPÜL JÁSZBERÉNYBEN

Az ősz folyamán kezdetét veszi az a beruházás, mely által Jászberény egy új, 3 nevelési egységes, 6 foglalkoztatós bölcsődével gazdagodik. A TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00026 kódszámú, 292 millió Ft összköltségű beruházás 2018 végéig valósul meg.

A közel 27.000 fős Jászberényben egy önkormányzati fenntartású bölcsőde működik, melynek jelenlegi kapacitása 62 férőhely. A településen nincs más fenntartó által fenntartott, 3 év alatti gyermek nappali ellátását biztosító intézmény. Az intézmény feltöltöttsége és kihasználtsága 100 %-os, a bölcsődei ellátásra vonatkozó egyre nagyobb igényt a jelenleg működő Városi Bölcsőde nem tudja kielégíteni.

Fentiek okán Jászberény Város Önkormányzata egy új, 3 nevelési egységes, 6 foglalkoztatós bölcsőde építését határozta el, mely a város egyik körbeépített, de üres területén a Magyar utca és Vásárhelyi utca között található terület 3800 m2 nagyságú telekrészén valósul meg.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap által támogatott beruházás során egy korszerű, a mai energetikai követelményeknek megfelelő bölcsőde épül, amely hosszú távon is költséghatékonyan üzemeltethető és fenntartható. A fejlesztés eredményeként teljes körűen akadálymentesített épület kerül megépítésére, melynek megközelítése és használata nemcsak a mozgásukban korlátozott, hanem a látás-, hallássérült és értelmi fogyatékos személyek számára is lehetőség szerint önállóan elérhető lesz.
A fejlesztés eredményeként nemcsak egy új, a mai kor követelményeinek és a jövő kihívásainak megfelelő épülettel gazdagodik a város, hanem egy korszerű, magas minőségi színvonalat támasztó szakmai program is megvalósul. A tervezett fejlesztés megvalósítása után 16 fővel növekszik a bölcsődei férőhelyek száma.
A projekt a munkahelyteremtéshez is hozzájárul: a tervezett új bölcsődei intézmény működtetéséhez 3 fő új dolgozó felvételére lesz szükség.

Projekt kódszáma: TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00026
Projekt-megvalósítás tervezett befejezése 2018. december 31.
A projekt tervezett összköltsége: 292.000.000,- Ft
A projekt elszámolható összköltsége: 292.000.000,- Ft
A támogatási intenzitás: 100 %

Kedvezményezett:
Jászberény Városi Önkormányzat 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.

A projektről bővebb információt a www.jaszbereny.hu oldalon olvashatnak.