Magas talajvízállás a Jászság temetőiben

Dr Sárközy Mária kistérségi tisztifőorvos asszony juttatta el szerkesztőségünkbe az ÁNTSZ állásfoglalását a Jászság temetőiben tapasztalható talajvízállással kapcsolatban:
A Jászság 23 temetőjében 90 db talajvíz figyelő kútban figyelik a temető üzemeltetői a talajvíz mozgását a temető különböző területein. A 11. naptári héten 33 db kútban érte el a talajvíz szintje a talajszinttől számított kritikus 200 cm-t.
A temetkezésről szóló rendelet szerint: „nem végezhető koporsós temetés azon a temetkezési helyen, ahol a talajvíz a talajszint alatti 2 métert eléri.”

A temetési tilalmat a temető üzemeltetője állapítja meg és tartja/tartatja be – minden temetkezés alkalmával, az adott sírhelyre vonatkoztatva. Az ÁNTSZ nem rendeli el a koporsós temetési tilalmat, hiszen a jogszabályban foglaltakat a temető üzemeltetőjének kell betartania a változó talajvíz szintjének függvényében, sírhelyekre lebontva. Az ÁNTSZ figyelemmel kíséri a temetőkben a talajvízszint alakulását temetőnként a hetente megküldött talajvízszint figyelő kutak adatait vizsgálva.

A 11. naptári hét jelentéseit áttekintve elmondható, hogy Jászdózsán majd két hónapja, Jászárokszálláson majd egy hónapja nincs olyan sírhely, ahol a talajvíz szintje 200 cm alá süllyedt volna. Jászapátin pedig ahol temetni lehetne, ott megváltható sírhely nincs. Jászapátin kívül több temetőben jelent gondot a szabad sírhelyek hiánya. A fentieken túl az alábbi temetőkben vannak olyan figyelőkutak, amelyek környezetében nem lehet koporsóban temetkezni: Jászberényben a Szent Imre temetőben, Új temetőben, Fehértói temetőben, Református temetőben és Jászladányon a Dabi temetőben.

Amennyiben az adott temetési helyen a talajvízszint magassága nem állapítható meg biztonságosan a meglévő talajvízfigyelő kutakban mért talajvízállás szerint – próbafúrást végez a temető üzemeltetője az adott sírhely közvetlen közelében. Amennyiben a talajvíz 200 cm-en áll vagy még közelebb kerül a talajszinthez – koporsóban nem lehet temetni. Lehet azonban koporsóban temetni illetve rátemetni – ha 200 cm-nél mélyebben van a talajvíz, vagy a kriptában nincs víz (mert aljzatát régen 110-160 cm-re helyezték, manapság pedig vízzáró kivitelben építik a kriptákat).

Kriptáknál az a meghatározó, hogy a kriptában nem lehet víz. Erről betekintéssel lehet bebizonyosodni, ami ugyanúgy engedélyköteles, mint maga a temetés előtti kriptanyitás. Amennyiben nem lehet az adott választott vagy családi sírhelyen temetni vagy rátemetni vagy kriptába behelyezni, a halottat el lehet hamvasztani vagy lehet keresni – amennyiben található – olyan sírhelyet, ahol a talajvíz szintje megengedi a koporsós temetést, temetést temetőn belül vagy más település temetőjében. Később pl. a nyári hőség idején, amikor a talajvíz szintje a kritikus szint alá megy, lehetséges a választott, vagy családi sírhelybe – az áttemetés. Időkorlát nincs, csak a talajvízszint szab korlátot: mindkét helyen 200 cm-nél mélyebben kell, hogy legyen. Ezt a megoldást információim szerint kevés hozzátartozó választja – bár nem egy halott került már a Jászságban így a családi sírba, kriptába.

Több helyen megoldásként a hamvasztást választják. Az urnát, ha el szeretnék temetni a hozzátartozók, csak 0,5 m mélyre kell helyezni és nem kell hozzá az ÁNTSZ sírnyitási engedélye. Ha otthon – és nem kórházban – halt meg a beteg – a boncolás nélküli hamvasztást az ÁNTSZ-szel kell engedélyeztetni. Az ÁNTSZ által kiadott hamvasztási engedélyek száma a két és fél hónap alatt kb. annyi volt, mint tavaly vagy tavalyelőtt fél év alatt. Ennek több oka lehet természetesen: a talajvíz, a temetési kultúra változása, anyagi okok. Az ÁNTSZ által kiadott sírnyitási engedélyek száma is hasonlóan alakult, mint az ÁNTSZ által engedélyezett boncolás mellőzésével történő hamvasztási engedélyek száma: azaz duplája, mint tavaly, tavalyelőtt.

Ha nincs sírhely, vagy a kiválasztott sírhelyen nem lehet koporsóban temetni, sokszor választják a rátemetést – ha van valaki rokon, többnyire nagyszülő, akire rá lehet temetkezni, és a talajvíz állása, illetve a rokonság megengedi.

Az ÁNTSZ minden esetben vizsgálja a temetési hely feletti rendelkezési jogosultságot, valamint a temetésről gondoskodni jogosultak vagy kötelezettek jogviszonyait, több érintett esetében a szükséges hozzájárulások beszerezteti/beszerzi.

Az ÁNTSZ engedélye nélkül rátemetkezést végezni vagy kriptát nyitni tilos! Ezen esetekben az ÁNTSZ is vizsgálja a konkrét temetkezési helyen a talajvíz viszonyokat vagy a megküldött heti jelentések alapján (ha olyan temetőről van szó, ahol nincs korlátozás egyik kút talajvízszint adata alapján sem) vagy a próbafúrások alapján illetve a betekintésre megnyitott kriptákban az ÁNTSZ közegészségügyi ellenőre által.

Dr. Sárközi Mária
kistérségi tisztifőorvos