Napköszöntő...

Képek a Galériában!Képek a Galériában!...Tavaszváró, Kikeleti Szert tartottunk a Kápolna halmon 2009. 03. 21.-én 5 óra 43 perckor.
Hideg hajnalra ébredtünk, a hold sarlója még az égen volt, ő is megvárta a nap feljöttét. A baráti társaságunk Jászberény határában gyülekezett és innen indultunk a Dósai Kápolna halomhoz. A csillagászati tavasz kezdetén a magyarok hosszú tele után, népünk tavaszán, ébredésünk hajnalán, a hosszú bódító álom után, úgy éreztük meg kell tennünk azt, amit az őseink sok ezer év óta, a rend szerint megtettek. Rend-szeres-en.

Minden „jeles nap”-on hálát adtak a Mindenhatónak (ki-ki a maga módján) a Földnek, Égnek, Napnak, Holdnak, Csillagoknak hogy a Rend szerint végzik dolgukat és fogadalmat tettek, hogy mint a mennyben, úgy a földön is, az isteni rend-szer működjön. A 65 éve szunnyadó Mária kegyhelyen tudomásom szerint 1944-es „ Sarlósi” búcsú óta nem tartottak „Szert”.A kápolnát is az évben robbantották fel. Mi Szert kerítettünk rá, hogy szervezetten, nem szertelenül, de nagy szeretettel és tisztelettel, felébresszük Őseinket, és megkérjük, segítsék a jász nép és a magyarok, magára és egymásra találását. Hogy meg tudjuk váltani, tartani, őrizni ősi hitünket, életterünket, hagyományainkat, a szeretet jegyében. Boldogasszony és az előttünk élt ősök tiszteletével, szeretetével, szakadatlanul munkálkodva. Soha nem mások ellen, hanem mindig magunkért, közösségünkért, a rend szerint. Hogy az unokáink számára a tiszta és élhető életteret „Rendben” adhassunk át. Bízunk benne, hogy egyre több és több ember ébred, és teszi a maga módján, hogy „Eggyé” egységgé legyen az a sok egy- én-né bontott és zilált nép, a mi népünk. A Föld és a Nap - Víz és a Levegő segítségével létrehozza évről-évre a csodát, az Életet, (amit mi Búzának is nevezünk, s rajta az istenfia képével) hogy táplálja gyermekeit, minket, embereket. Mi pedig együtt dolgozunk az Egy-séggel a Jóistennel, és hálát adunk a sok áldásért, amit kapunk.
Tisztelettel és szeretettel várunk minden tiszta szívű embert, (fajra, vallásra tekintet nélkül) aki szeretettel, bizalommal és elfogadással van mások és a mindenség iránt. Hogy az új kor hajnalán egymást segítve építsük a jövőt. A következő Szert a nyári napfordulókor tartjuk. Addig is aki, csak teheti és érzi, tegyen vallást és vállalást a maga módján, Sarlós boldogasszonyunk halmán az isteni szeretet jegyében.

(Az írás szerzője Lénárth András (hagyomány - gyűjtő - őrző) a Jászberényi Rovásíró Kör vezetője. Aki többet is meg szeretne tudni Dósáról és a Kápolna halomról, felkeresheti a Dósai Honismereti Kör (www.jaszdozsahon.hu) vagy a helyi önkormányzat (www.jaszdozsa.hu)honlapját.)