Költségvetés hiány

Rövid összefoglaló a képviselő-testület szerdai soronkívüli üléséről
Bármi lehetséges. Vagy nagyon hosszúra nyúlik, vagy gyorsan ledarálják Ez volt a szerda délutáni soron kívüli képviselő-testületi ülés előtt a karzaton tartózkodók véleménye. Végül valahol a kettő között volt az igazság. A napirendi pontok alapján valóban megjósolhatatlan volt előre, mennyire sodorja majd magával a vita heve a képviselőket.
Mert nézzük csak mi állt rögtön a napirendi lista első három helyén: 1. „A Jászberényi Beszállítói Tudásközpont (JBTK) gazdaságfejlesztési egységeinek kialakítása” című kiemelt projekt megvalósításának és fenntartásának konstrukciójáról, 2. Jászberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről, 3. A „Csemege-tömb projekt” megvalósításához kapcsolódó szándéknyilatkozatról.
Nemhogy együtt, de külön-külön is egész estét betöltő témák lehetnének.

A 15 órára hirdetett ülés negyed órát csúszott, a pénzügyi bizottság elnyúló ülése miatt. Így legalább volt ideje összegyűlni a testület nagy részének. Végül hárman nem voltak jelen közülük, mikor Dr. Gedei József polgármester úr megnyitotta az ülést és kísérletet tett arra, hogy még egyszer vízre bocsássa a város zászlóshajó projektjét, a Tudásközpontot. A hajót, helyesebben a napirendi pontot azonban már az elején torpedótűz alá vették, ugyanis Szádvári Gábor az első felszólalásában feltette a kérdést: ha van valamiről egy érvényben lévő határozata az önkormányzatnak, akkor miért kell még újból a testület elé hozni a kérdést, mikor az előterjesztés semmi újdonságot nem tartalmaz. A polgármester úr szerint azonban most még van lehetőség dönteni az önerő mikéntjéről, ami feltétele a továbblépésnek. Annál is inkább, mert bizonytalanságot lát a testületben. Sokan nem akarják, de vannak, akik igenis szeretnék ezt a projektet.

Ma este azonban úgy nézett ki, többen nem szeretnék, mint ahányan igen, mert 10 igen, 8 nem és 1 tartózkodás mellett levették a napirendről a Tudásközpont kérdését. Az épületegyüttes tervezője - akit azért hívott Gedei József, hogy mintegy ráerősítésként, bemutassa a testületnek a terveket - így pár perccel megérkezése után már vehette is a kabátját és egy kényszerű félmosollyal az ajkán, csendben elhagyta a termet. Vele együtt aztán, nagy valószínűség szerint elment ez ügyben az utolsó hajó is.

Nagyon is itt volt azonban a költségvetés kérdése, amely szintén sürgeti a testületet, hiszen ha nincs elfogadott költségvetése Jászberénynek, és nem szolgáltatnak határidőre adatokat az államkincstárnak, a város a késedelem pótlásának időpontjáig nem kaphat állami támogatást. Ennek ellenére a pénzügyi bizottság elnöke sok társával együtt azt az álláspontot képviselte, hogy most még ne döntsenek ebben a kérdésben. Hétszázmilliós a költségvetési hiány - mondta, amit pénzügyi manőverekkel - trükkökkel, ahogy múlt ülésen Juhász alpolgármester fogalmazott - papíron ugyan ki lehet nullszaldóra hozni, ám ez nem igazán fedi a valóságot, hiszen 500 milliós kölcsönnel és 200 millióra tervezett ingatlan eladásból származó bevétellel egy ilyen lyukat nem szabad betömni. Ráadásul egy év múlva a jósolhatóan csökkenő adóbevételek, valamint a hitelfelvétel lehetőségének beszűkülése miatt komoly gondba kerülhet a város. Ezért Hajnal Nagy Gábor azt javasolta, „válságtartalékként” különítsenek el 350 millió forintot. Ez azonban nem kis pénz, előteremtéséhez jó pár költségvetési tételt meg kell nyírbálni. Amíg felelősen eldöntik, melyek legyenek ezek, ne döntsenek a költségvetésről.

A testület másik része nem osztotta ezt az álláspontot. Balogh Béla kifejtette, a költségvetés valóban nem jó, ám a határidők miatt, és hogy ne küldjenek „rossz üzenetet” kifelé, most el kellene fogadni a költségvetést, később meg majd – úgy ahogy már annyiszor – lehet rajta módosítani. Az elfogadás és a későbbi átdolgozás mellett foglalt állást többek között Szántai Tibor és Cserta Istvánné is, Velkei Zoltán pedig kifejezte a benne lakozó bizalmat, melyet a Hivatal költségvetést készítő munkatársai irányában érez. Ő igenis bízik bennük, ők a szakemberek és valószínűleg jót akarnak. No ez utóbbit senki sem vonta kétségbe, ám az ellenzőknél felmerült a kérdés, lehet e felelős döntést hozni csak azzal az indokkal, hogy most már jó lenne ha lenne költségvetésünk...

Talán ezek után nem igazán lepünk meg sok olvasót azzal, hogy a vita végére nem került pont. A polgármester ugyanis szünetet rendelt el, és magához hívatta a pénzügyi bizottságot. Mikor pedig visszatértek, Hajnal Nagy Gábor előterjesztette javaslatukat, hogy a következő ülésen folytassák a költségvetés tárgyalását. Mivel – mint utólag kiderült – már az ülés előtt is ezt az álláspontot képviselte a bizottság döntő többsége, így többen nem is értették, egyáltalán miért keveredtek másfél órás vitába és a polgármesternek miért kellet ma vitára bocsátania az ügyet. Ám ez már késő bánat volt, kilencven perc elröppent.

Az ülés utolsó részében megint napirendre került a Csemege tömb, mellyel kapcsolatban a testület megszavazta azt az előterjesztést, miszerint a területet zártkörű versenytárgyalás kiírása által fogják értékesíteni. Ez lehet az a megoldás, mely talán a befektető illetve a tulajdonosok számára is elfogadható, amellett persze, hogy így a jogi aggályok is kiküszöbölhetők.

A végén néhány könnyed levezető szavazással különféle pályázatokon történő részvételeket támogatott a testület, mely a soronkívüli ülést így 135 perc alatt fejezte be.