Párbeszéd a közjóról

- Jászberényben élek, jászberényi polgárként, és erre büszke vagyok. A civil kurázsi egy város életében akkor jelenik meg határozott igényekkel, ha a politikai vezetés gyenge, vagy az általa diktált irány rossz. Képviselőként és civilként úgy érzem, sajnos eljött az idő, hogy erőteljesebben beleszóljunk városunk irányításába. Erre eszközeink az egészséges vita, a törvényeken belüli befolyásolási képességünk felhasználása, és a lehetséges alternatívák felvázolása. Ezért szövetséget ajánlok minden jászberényi embernek, a közjót szem előtt tartva, kezdjünk beszélgetni néhány olyan kérdésről, fogalomról, melyek alapvetően vagy súlyosan befolyásolják napjainkat... - így kezdi "Beszéljünk őszintén" címmel közreadott felhívását Baráth László önkormányzati képviselő, aki múlt héten sajtóbeszélgetésre várta az újságírókat.

A "Szövetség az összefogásért, Jászberényért" - alcímet viselő anyagban a következőket olvashatjuk:

Legyünk őszinték, vázoljunk fel alternatívákat. Remélem, hogy az általunk ily módon felvázolt javaslatok a városvezetés számára megkerülhetetlen véleménnyé, és ezen keresztül a problémák megoldásává válhatnak.

Elérhetőségeim:

Levélcím: Baráth László -5100 Jászberény, Pf. 40/A;
E-mail: barath.kepviselo@gmail.com
weboldal: www.jaszosszefogas.hu

vagy személyesen.

Legyen első vitatémánk: a közbiztonságunk. Azt hiszem, egy dologban mindenképpen egyetérthetünk, a városunkban élő emberek szubjektív közbiztonságérzete romlott.

Hivatkozva az általam szinte már unásig emlegetett mondatokra:
Erős közbiztonsága, vagy erős rendőrsége, csak egy erős városnak lehet. (Erre talán a legklasszikusabb példa Rudolph W. Giuliani megjelenése New York polgármestereként).

És egy általánosan megfogalmazható cél:
A törvényenkívüliség megszüntetése -> A törvényesség biztosítása -> A REND
Véleményem szerint Jászberényben ehhez a törvényi és rendeleti háttér adott.

(Javaslom a kedves olvasónak átnézni a www.jaszosszefogás.hu honlapján, a Témák alatt, a 2008-ban készült Neszűr, és a 2009-ben készült Közbiztonság című prezentációkat.)

Nézzük meg, ami az elmúlt közel két évben tetszett: Diákoknak a közlekedéssel kapcsolatban szervezett programok, a több dimenziós átkelőhelyek felfestése, a radarkontroll felállítása, a városőrök és a rendőrök összefogása: közös járőrözések, szórólapok terjesztése az idősek védelmére. Mezőőrök megjelenése, és egy egységbe vonása a közterület felügyelőkkel. Valljuk be őszintén ezek ma már inkább természetes, mint dicséretes vagy kiemelkedő intézkedések...

Ami nem tetszett: A rendőrségre általánosan jellemző pénztelenség időszakában, Rendőrkapitányságának a város éjjellátó készüléket (ez volt a legfontosabb?), és a könyvtárból leselejtezett számítógépeket adományozott (az utóbbi szégyen), miközben a kapitányság nyomozói szinte elfogadhatatlan körülmények között kénytelenek végezni munkájukat.
A látványosan beharangozott rendszám felismerést is tudó térfigyelő-rendszer kiépítése helyett, néhány térfigyelő kamera telepítése és áthelyezése (véleményem szerint rossz koncepció alapján), a kor követelményeinek nem megfelelően.

A Neszűri és a Munkás utcai problémák rossz kezelése. A jászberényi szórakozóhelyekkel és az alkoholárusítással kapcsolatos rendelet helytelen megalkotása. És még sorolhatnám.

Alternatív javaslataim: a rendelkezésünkre álló erők átgondolása, rendszerbe állítása.

Jászberényben 3 polgárőrség működik. Meggyőződésem, egy város - egy polgárőrség koncepcióját kell követnünk, megkövetelve, a szakmailag korrekt vezetést. Így a rendelkezésünkre álló erők összeadódnak, egyéb rendfenntartó szervezetekkel kiépíthető kapcsolat hatékonyabb lesz. Szükségesnek tartom, a szomszédok egymásért mozgalom Jászberényre szabását, és újraindítását. Tipikus polgárőri feladat.

Közterület-felügyelet: fejlesztése szükséges, kívánatos lenne kvázi városi rendőrségként használni őket (erre jó példák találhatók Magyarországon). Bevonni a Közterület- felügyeltet a térfigyelő-rendszer működtetésébe (itt egy-egy képzettebb polgárőr is szóba jöhet). A Közterület-felügyelet ilyetén átalakítása komoly rendőri erőket szabadíthat fel, mely erősítheti a gyorsan reagáló rendőrség vízióját.

A város, a számomra sokszor érthetetlen és átláthatatlan intézkedései helyett, erősítse a rendeletalkotó és rendelet betartató készségét és képességét. Ezeket a képességeit nyíltan, és határozottan kell képviselnie.

Végre fogjon hozzá, a mai kor követelményeinek is megfelelő, térfigyelő-rendszer kialakításához, telepítéséhez. Itt prioritásként kell kezelni, a város bekötőútjaira rendszám felismerő képességgel is rendelkező kamerák telepítését (nagy segítség lehet a város számára talán legveszélyesebb átutazó bűnözők távoltartására). Ugyan ezen bekötőutakra szükséges kihelyezni figyelmeztető táblákat, melyek jelzik az idejövőknek a térfigyelő-kamerák és a polgárőrség működését. Ezek a táblák a város színeit és szimbólumait kell, hogy visszatükrözzék. Tartalmában, pedig pontosan kell megnevezni a védett területet. (A jelenleg kihelyezett táblák sárga-fekete színűek, és a „település” helyett a város megnevezése helyénvalóbb lenne). Szintén kiemelt prioritásként kell kezelnünk iskoláink, óvodáink környezetét. Természetesen, evvel nem kívánom tagadni a bronz békák és a kerékpárok védelmének fontosságát sem.

Az így kialakított környezetben már belátható, hogy a rendőrség felé követelményként megszabva, és a rendőrséggel együttműködve alakítható ki az írásom elején említett „erős város, erős rendőrség” kép.
Kedves Jászberényiek! Az általam felvázolt néhány gondolat arra minden bizonnyal elég, hogy egy jó vitát nyissunk névvel vagy név nélkül (mert az általam elképzelt demokráciában a közéleti szereplőknek kötelessége véleményük nyílt felvállalása, nevük feltüntetésével). Ha ez így lesz meggyőződésem, hogy közösségünkben viszonylag gyorsan érzékelhető, pozitív változások indulhatnak el.

A közeljövőben általam javasolt néhány téma: a korrupció, a városfejlesztés és egy esettanulmány (a Tanú című film néhány jászberényi képviselő rendezésében) kapcsán a képviselői eskü, a képviselő kötelező feladatainak és bizottsági munkáknak értelmezése, elemzése.

Baráth László