MEGHÍVÓ JÁSZBERÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ELŐZETES BEMUTATÓJÁRA

MÁRCIUS 19-ÉN KERÜL SOR JÁSZBERÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ELŐZETES BEMUTATÓJÁRA, VALAMINT AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA CÉLRENDSZER KÉSZÍTÉSÉT MEGALAPOZÓ MEGBESZÉLÉSRE. A település a civil és gazdasági szereplőkkel, valamint lakossággal szorosan együtt-működve kívánja kidolgozni a város hosszú távú (15éves időtávra) fejlesztési kon-cepcióját, valamint az erre épülő középtávú (7 éves időtávra) stratégiát.

A Jászberény város 260/2010. (IX.25.) határozattal jóváhagyott Településfejlesztési Koncepciójának felülvizsgálata a város teljes közigazgatási területére kiterjedően folyamatban van. A felülvizsgálat elkészítésével a VÁTERV95 Tervező és Szolgáltató Kft.-t (1012 Budapest, Logodi u. 50. I. em.) bízta meg.

A tervezési munka célja: a településfejlesztési koncepció teljeskörű felülvizsgálata a jövőbeni fejlesztési elképzelések, irányok aktualizálásának érdekében, valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő tematika szerinti átdolgozása.

A felülvizsgálattal megbízott cég elkészítette a településfejlesztési koncepció egyeztetési anyagát. A dokumentáció elérhető a VÁTERV95 Tervező és Szolgáltató Kft. honlapján az alábbi linkeken:
http://www.heszir2.hu/forum/jaszbereny/jb_I_II.pdf

Ezzel párhuzamosan a Belügyminisztérium támogatásával 2015. I. félévében az ITS DA Konzorcium (TRENECON COWI Kft., MEGAKOM Kft.) dolgozza ki a város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját, melyhez a lakososság, civilek, gazdasági szereplők közreműködése nélkülözhetetlen.

A fentikre való tekintettel, tisztelettel meghívom Önöket Jászberény Város Településfejlesztési Koncepciójának előzetes bemutatójára, valamint az Integrált Településfejlesztési Stratégia célrendszer készítését megalapozó megbeszélésre!

Helyszín: Jászberény Polgármesteri Hivatal Nagyterem
(5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.)

Időpont: 2015. március 19. (csütörtök)
13:00 a gazdasági szereplők részére
16:30 a teljes lakosság, civil szereplők részére

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintéz-ményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30. §-a alapján az elkészült Településfejlesztési koncepció előzetesen bemutatásra kerül, a teljes lakosság, civil szereplők részére, ahol a résztvevők javaslatokat, észrevételeket tehetnek.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, hogy közösen alakíthassuk ki településünk fejlesztési irányát, jövőjét...

dr. Szabó Tamás
polgármester