Még mindig nincs igazgatója a Belvárosinak

Ma sem született döntés a Belvárosi Általános Iskola igazgatói posztjáról. Pedig mai rendkívüli ülésén már nem először futott neki a kérdésnek a berényi képviselő-testület, ám úgy néz ki, városatyáink kénytelenek lesznek futni még egy (két) kört ez ügyben.

Mint Bethlendy Béla, előterjesztőként megejtett felszólalásából kiderült, már bizottsági szinten sem sikerült dűlőre jutni, hiszen hárman azt a változatot támogatták, hogy azonnal ki kell írni egy pályázatot, és annak lezárása után - ami valamikorra az év végére tehető - ki kell nevezni az új igazgatót. Addig a jelenlegi vezetés mandátumát lehetne meghosszabbítani. Két másik bizottsági tag viszont amellett érvelt, hogy a következő tanévet nem kellene megzavarni vezetőváltással, hanem egy évig az SZMSZ-ben rögzített helyettesítési rend szerint nevezzék ki az iskola vezetőjét, közben pályázzanak és a tanév végén jövő júniusban ráérnek majd dönteni a kérdésben.

A testületben is volt mindkét oldalnak támogatója, hangzottak el érvek pro és kontra, ám végül minősített többséget egyik megoldás sem kapott. Így pillanatnyilag kérdéses, hogy augusztus 25 után ki irányítja majd a Belvárosit.

A rendkívüli ülés többi napirendi pontjában szerencsére nem volt véleménykülönbség a képviselők között, így tulajdonképpen egyhangúlag döntöttek az Eltérő tantervű tagozatot, illetve a Polgármesteri Hivatalt érintő személyi kérdésekben éppúgy, mint ahogy az üres gyermekorvosi körzet helyettesítésben történő ellátására vonatkozó szerződés megkötése esetében is.