Ülésezik a berényi képviselő-testület

Jászberény Város Önkormányzatának Képviselőtestülete december 15-én 9.00 órai kezdettel tartja soros ülését, ahol az előzetes tervek szerint a következő témák szerepelnek majd a napirenden:

- Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt fontosabb eseményekről, átruházott hatáskörök gyakorlásáról

- Tájékoztató a Cigány Kisebbségi Önkormányzat tevékenységéről

- Javaslat a Képviselő-testület 2010. évi munkatervére

- Beszámoló a Városfejlesztési Bizottság, a Környezetvédelmi Tanácsnok és a Városüzemeltetési Tanácsnok tevékenységéről

- Tájékoztató a közfoglalkoztatás 2009. évi működéséről

Előreláthatólag a testület elé kerülnek az alábbi előterjesztések:

- Települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló 11/2003. (III.28.) önkormányzati rendelet módosítása

- A víz- és csatornaszolgáltatási díjak ármegállapításáról szóló 26/2003.(V.8.) önkormányzati rendelet módosítása

- Az önkormányzat vagyonáról szóló 27/2009. (VIII.27.) önkormányzati rendelet módosítása

- Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának és elidegenítésének szabályairól szóló 34/2009. (IX.17.) önkormányzati rendelet módosítása

- Az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének szabályairól szóló 35/2009. (IX.17.) önkormányzati rendelet módosítása

- A köztemetőről és a temetkezésről szóló 34/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet módosítása

- A talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 34/2004. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása

- A vállalkozók kommunális adójáról szóló 15/2003. (III.28.) önkormányzati rendelet módosítása

- A helyi iparűzési adóról szóló 14/2003. (III.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére, és új helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

- A gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

- Jászberény Város 2008. évi zárszámadásának elfogadásáról szóló 15/2009. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosítása

- A város érdekében végzett munka elismeréséről szóló 46/2003. (IX.11.) önkormányzati rendelet módosítása

- A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosítása

- Az autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás tárgyában kiírt pályázat elbírálására, a közszolgáltatási szerződés megkötése

- A KEOP-2009-5.3.0/A kódszámú „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése” című pályázaton való részvétel

- Jászberény Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási, nevelési és szociális intézmények feladatfinanszírozási elveiről, mutatóiról

- A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. szerkezeti módosításának és az önkormányzati vagyonkezelő cégek összevonásának lehetőségei

- A Jászberény, Déryné u. 6. sz. alatti ingatlan részterületeinek önkormányzati tulajdonba vétele

- Ingyenes használati jog biztosítása (mozi épülete)

- A Kolonics Bt. ingatlanvásárlási kérelme

- Az (É.A.O.P-2009-4.1.6 kódszámú) Térségi Közigazgatási és Közszolgáltatási Informatikai rendszerek továbbfejlesztése tárgyú pályázaton induló önkormányzatok részére csatlakozási szándéknyilatkozat aláírása

- A Szent Erzsébet Kórház Krónikus Osztály részleges felújításának támogatásáról szóló 157/2009.(V.27.) önkormányzati határozat kiegészítése

- A Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatóság „ Jászberény és térsége szennyvízközmű beruházáshoz megítélt 2003. évi címzett támogatás elszámolásához kapcsolódó szabályszerűségi ellenőrzés Jászkisér Várost érintően” tárgyú jegyzőkönyvében foglalt megállapítások megtárgyalása, észrevételek megtétele

- V. számú házi gyermekorvosi körzet ellátása

- Ingatlanok értékesítése