A vizet a medrében kellene tartani

Ezzel, a vízügyi szakemberek körében alaptételnek számító mondattal üzent Balogh Béla szerda délelőtti sajtótájékoztatóján a városvezetésnek. A szocialisták elnöke úgy érzi, hogy a várost kormányzó többség hol gátszakadásszerű döntéseket hoz, hol pedig lassú víz partot mos elven intéződnek a dolgok. Utóbbiak sorába tartozik például a Szent Erzsébet kórház vagyonkezelő cégének megszüntetése, mely ugyan rengeteg pénzébe került a városnak, de a céget egykor életre hívó, jelenleg Jászberényt irányító városvezetők legalább végre belátták, hogy elképzelésük zsákutca volt. Balogh Béla szerint ez az egy dolog, amiért a jelenlegi vezetést dicséret illeti. És valóban a közel hatvanpercnyi tájékoztató alatt több piros pontot nemigen jegyezhettünk fel dr. Szabó Tamásék mellé. Fekete ponttal vagy – miként a hetvenes évek elején a napközimben az szokás volt - boszorkányos nyomdával azonban betelt a képzeletbeli füzet.

Az önkormányzati választások óta még nem tartott sajtótájékoztatót a baloldali párt, ám mára annyi problémás esettel, rossz döntéssel találkozhatunk, hogy a szocialistáknak hallatni kell véleményüket a város jövőjét komolyan befolyásoló kérdésekben – kezdte Balogh Béla, aki azt ígérte: az idő rövidsége miatt csak a legjobban megkérdőjelezhető kérdésekről ejt szót, így egyrészt az önkormányzat működésére, másrészt a városvezetésnek az önkormányzati intézményekkel kapcsolatos döntéseire helyezi a hangsúlyt.

A biztos többség tudatában a Fidesz sok olyan előterjesztést visz sürgősséggel a testület elé, amelyet nem lehet 24 órán belül korrekt módon feldolgozni. Aggályos az SZMSZ módosítása is, mely által a lehető legkevesebb idő fordítható a hozzászólásokra, mintha az idő és nem a mondanivaló lenne a meghatározó. Így azok, akik nem a kormányparti szavazókat képviselik, sokszor nem tudják kifejteni véleményüket, pedig akiket képviselnek, a lakosság jóval nagyobb százalékát teszik ki, mint azt a testület összetétele jelzi. Ugyanakkor a képviselők egy jó része – a hallgatag többség - meg sem szólal, csak arra koncentrál, hogy azt a gombot nyomja meg, amelyet előzetesen vagy a helyszínen egyértelműsítettek számukra.

És ha már az aggályoknál tartottunk, mindjárt az elején szóba került a Liska SZKI átadása a megyének. Mint a szocialista elnök elmondta, nem véletlen a választás, hiszen ez az egyetlen középiskola, melynek vezetése nem köthető a város irányításához, így természetes, hogy ők lettek az áldozatok. Finoman fogalmazva is politikai cinizmussal van dolgunk – mondta Balogh Béla, aki azt sem érti, miért kell a berényi szociális intézményt, illetve az Eltérő Tantervű iskolát átadni. A város becsületbeli kötelessége lenne ezek megtartása, miközben szakmailag sem támasztható alá a döntés.

Az általános iskolákkal kapcsolatban szóba került, hogy nem lemondani kellene róluk, ha erős vetélytársak is a színen vannak – utalt a Nagyboldogasszony vagy a Gyakorló általános iskolákra – sokkal inkább a versenyképesség javítására kellene törekedni, például szakosodással, vagy tagozatok indításával. Az egyik legnagyobb veszély, hogy a jászberényi intézmények átadása esetében a finanszírozás, a tanterv vagy például a személyi kérdések esetében nem Jászberényben születik majd döntés.

Ráadásul nem lehet tudni, mibe kerül az átadás a városnak. Bár Balogh Béla bevallotta, hogy a részleteket pontosan nem ismeri, de olyan információk azért eljutottak hozzá, hogy a tervek szerint az átadás sokba kerülhet Jászberénynek, hiszen az ingatlan vagyon átadása előtt például el kell végezni mindenhol az akadálymentesítést, de az elbocsátandó pedagógusok bérét is a városnak kell majd rendezni. Több százmilliós nagyságrendről lehet szó, ráadásul a tárgyalásokról semmi sem került a nyilvánosság elé. Érthetetlen, miért néhány ember dönt ilyen fajsúlyú ügyekben…

A Polgármesteri Hivatal működésére áttérve, érthetetlennek nevezte annak a hét dolgozónak az elbocsátásáét, akik ellen semmilyen szakmai kifogást nem fogalmaztak meg, csak annyit, hogy „figyelték őket és nem ütötték meg a mércét…” Érdekes az új jegyző szerepe ez ügyben. Neki még megismerni sem volt ideje ezeket az embereket, akik döntöttek, azok csak a végrehajtó szerepét szánták neki. Ezért jó egy messziről jött ember, akinek nincsenek még személyi kötődései – mondta Balogh Béla, majd a kabinetre irányította a figyelmet. Kik ezek az emberek, milyen feladatkörük van, milyen hatáskörrel bír a szervezet, hogy van a működése összehangolva a Hivatallal?- ezekre mind szeretne választ kapni. Véleménye szerint a kuszaság, amely jelenleg tapasztalható, rendkívüli módon elbizonytalanítja a hivatali dolgozókat. Azt is szeretné tudni, mennyibe kerül a kabinet felállítása a városnak? Azért kell az Eltérő Tantervű iskolát leadni, hogy legyen pénz a Kabinet fenntartására? – tette fel végül a kérdést…

A szocialista politikus szót ejtett a berényi kulturális életről is. Azt a véleményét hangoztatta, hogy a város szellemi presztizsét növelni kell. Mint mondta, jelenleg készül a város kulturális koncepciója, melyre pályázatot írtak ki. Gond azonban, hogy aki állítólag megnyerte ezt a pályázatot, annak – mivel ezentúl ő felelős ezért a területért – munkaköre okán amúgy is el kellett volna készítenie ezt. A koncepció elkészítésébe bevont húsz ember „foglakoztatásának” költségei sem áttekinthetőek – mondta Balogh Béla, aki azt sem érti, hogy a Déryné Művelődési Központ és a könyvtár – amúgy külön-külön is jól teljesítő - intézményeit miért kell egy hibridet alkotva összevonni? Miért kell szétverni azt, ami jól működik? – kérdezi, és a tarsolyban ott egy lehetséges válasz is: talán azért, mert a Malom Színház vezetőjének saját magán túlnövő ambícióit kell valamiért kielégíteni?

Balogh Béla a majd egy órányira rúgó sajtótájékoztató utolsó részében beszélt dr. Szabó Tamásnak – úgyis, mint polgármesternek, úgyis, mint országgyűlési képviselőnek - a Főiskola megmaradásával kapcsolatos felelősségéről, illetve a kórház jövőjének még egyelőre tisztázatlan kérdéseiről. Ez ügyekben sem érti, hogy miért nincs megfelelő kommunikáció a várossal, miért csak bizonyos emberek jutnak megfelelő információhoz?