Levél a karzatról - Sportülés

Az elmúlt két napon kétszer is a Városháza nagytermébe vetett minket jó sorsunk. Elébb a képviselő-testület májusi ülését, majd másnap, csütörtökön, az éves közmeghallgatást ültük végig, egyes képviselőknél mindenképpen több időt töltve a teremben. Legalábbis ami a közmeghallgatást illeti, ott ugyanis tíz képviselő - igazoltan vagy igazolatlanul - nem hallgatta meg a nép hangját.
De most a soros ülésre vessük tekintetünket, mely a szokásosnál korábban kezdődött, nem titkoltan a BL döntő miatt.

Így próbálták megkönnyíteni mindazok dolgát, akik az esetlegesen hosszúra nyúló ülés miatt, nem tudtak volna választani, hogy melyik csatornát nézzék. Valóban nem egyszerű dönteni. Mert a Barca és a Manchester sem gyenge együttes, ám a jászberényi Városháza I.-ben szereplő játékosok is remekül lőnek. Egy gond van csak velük: kicsit egyoldalúan képzettek, így vagy csak jobbra, vagy csak balra tudnak bombázni. Támadásban erősek, néha azonban annyira elkapja őket a hév, hogy egy-két öngólt is bepakolnak.

Sportnyelven szólva, a jászberényi első félidő (interpellációk, kérdések…) érdekesebb volt a tulajdonképpeni napirendet magába foglaló másodiknál, mikor már leginkább csak rutinból játszottak a csapatok.

Az ülés a szokásos menetrendet követte: Balogh Béla fejezte ki ismét aggályait Juhász alpolgármester üzlettársaival kapcsolatban - a Kórházban betöltött poszt, illetve a fahíd munkálatainak odaítélését érezve kétségesnek. Az alpolgármester a sorozatos támadásokat már láthatóan kezdi unni, így az ülésen elhangzott, szerinte igaztalan vádaskodások miatt, valószínűleg a polgári bíróság előtt fog véglegesen pontot tenni az ügyre. A Fahíddal kapcsolatban az interpellációk során Balogh Béla a határidő csúszását, a költségek növekedését sem értette. A városfejlesztési bizottság szerint azonban a híd műszaki átadása határidőre elkészült, hétvégén fel is avatják, a költségek pedig igazolhatóak és indokoltak.

Szabóné Gara Irén képviselő asszony a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tulajdonosi szerepkörének felülvizsgálatát javasolta, mely szerinte nem igazán vált be, így érdemesebb lenne az ehhez kapcsolódó jogokat a Testületnek átadni.

Berke képviselő úr a polgármesterhez intézett kérdést és arra várt választ, hogy a Hospinvesttel kapcsolatos hírek kapcsán nem érzi e úgy hogy felül kellene írnia előzetes álláspontját a berényi kórház működtetési formájával kapcsolatban. Dr. Gedei József szerint nem, hiszen nem a működtetési formán múlik egy kórház életképessége. Szerinte középtávon derül majd ki, hogy korábban jó döntést hozott-e a testület.

Ezután Sárközy László prezentálásában a Jászkürt került napirendre. Mit mondjak, a testületi ülésen, illetve a másnapi közmeghallgatáson elhangzottak alapján kijelenthetjük, nem volt felemelő érzés Jászkürtösnek lenni ezen a két napon az ülésteremben. Kaptak ugyanis hideget-meleget rendesen, leginkább Halász Lajos , az új főszerkesztő, aki a testületi üléskor pont első látogatását tette a karzaton. Becsületére legyen mondva, arcrezzenés nélkül vette tudomásul, hogy az új lap nem sokaknak tetszik. Egyes képviselők az újság tartalmával, mások a lapra vonatkozó (volt, aki szerint „fazonírozott”) közbeszerzéssel kapcsolatosan fejezték ki nemtetszésüket. Ismét előkerült a téma, ( és természetesen ez már a főszerkesztő tevékenységétől független) miszerint a Jászkürt, a név, a kiadási jog, a honlapcím, szóval semmi sem a városé, így a kiadó cég azt csinálhatna vele amit akarna. (Persze nem akar mást, hiszen a várostól kapott pénz híján, nyilván nem adná ki a lapot - szerk.) Mindenesetre a közbeszerzés talán valamilyen módon tiszta helyzetet teremthet, az elmúlt tíz év lapkiadással kapcsolatos - finoman szólva is - megkérdőjelezhető döntései után - vélekedtek a testület bizonyos tagjai. Abban mindenesetre láthatóan nincs egyetértés a képviselők között, hogy a város adófizetői pénzéből évi 18 millió körüli összeggel dotált lap tartalmába mennyire lehetne - kellene beleszólnia a testületnek.

Balogh Béla az interneten folyó Tamás - Szádvári belharcot is a testület elé hozta - ám erre a felek nem kívántak reagálni.

Az testületi csónak a közélet nagy óceánjáról többször is, személyeskedés vizeire tévedt, és ezt unta meg Hagyó képviselő úr , mikor felszólalásában jelezte, a város lakói nem kíváncsiak ezekre az ellentétekre. Ugyanakkor - mintegy magának is ellentmondva - máris elkezdett személyeskedni Balogh Bélával, miszerint legalább 11 helyről kapott tisztségei után tiszteletdíjat. - Ha csak a felét felsorolja, melyek azok, a többit én magam önként ismerem el - riposztozott az MSZP-s képviselő.

Megfontolandó lenne a testületi ülés közvetítéseinek megszüntetése, akkor talán a képviselők nem a nézőknek produkálnák magukat, hanem érdemi munka folyhatna. Ez főleg a kampányok közeledtével lenne megfontolandó javasolta Szádvári Gábor, aki egyúttal arra kérte Balogh képviselőtársát, - aki egy előző felszólalásában valami különös oknál fogva pártját fogta - hogy ne védje őt meg, mert az bizony nem vet rá jó fényt. – Nekem még úgy tanították a gyengébbeket, védteleneket pártfogolnom kell… - jött a nagy derültséget keltő válasz.

Patkányinvázióról kapott hírt Szabóné Gara Irén, miszerint a Margit és Fazekas utcák környékén, egy elhanyagolt ingatlan miatt elszaporodtak a rágcsálók. A jegyző segítségét kérte a megoldáshoz, aki természetesen ezt meg is ígérte.

Ezek után megint Jászkürt, azután némi Balogh - Juhász szópárbaj… A két nevet ma már annyiszor leütöttem a billentyűkön, hogy a „B” és „J” kezdőbetűk után a szövegszerkesztő már automatikusan beírja a neveket. Kezdett úgy tűnni, a két órával korábbi kezdés ellenére sem érünk haza a meccsre, hiszen lassan félháromra járt az idő, mikor a testület elfogadta az ülés napirendjét.

Mielőtt a napirendi pontokat vitára, illetve szavazásra bocsátották volna, Tamás Zoltán az ADU csomópont átépítésével kapcsolatosan reagált a honlapunkon megjelent polgármesteri nyilatkozatra és az azt kiváltó levélre, mely idei előkészítéssel, jövő évi építéssel megvalósíthatónak látja az ottani körforgalmat. Már 15 milliót költöttünk tervekre és területvásárlásra - emlékeztetett a Városfejlesztési Bizottság elnöke, aki a jövő évi kivitelezést kétségesnek látja. -Választások lesznek - mondta, egy kormányváltás esetén minden projectet újraértékelnek, ki tudja ezzel mi lesz. A mostani kormány is könnyen ígérget a következő kontójára, hiszen a pénzt már valószínű, hogy nem neki kellene folyósítania.
Éppen ezért arra kéri a polgármestert, hogy eljárhasson a megfelelő helyeken a minél előbbi kezdés ügyében. - Ha késlekedünk, ki tudja lesz e rá pénz, ráadásul, ha úgy hozná a sors, és saját pénzből kellene átépíteni a csomópontot, azt sem tehetnék meg, hiszen az nem a város tulajdona - fogalmazta meg kétségeit a képviselő, aki szerint - hogy mindenki lássa a város elszántságát - szükség esetén akár az út forgalmának a korlátozása is elfogadható lenne, ha a berényiek figyelemfelkeltés céljából ezt bevállalják. Ne hagyjuk, hogy szórakozzanak a várossal és egyszer ígérgetve, aztán visszavonva a szükséges összegeket, ellehetetlenítsenek minket.

A polgármester a gyors megoldás keresésével egyetértett, ám nem tartja szerencsésnek az ily módon történő kikényszerítését a dolgoknak. - Annyi mindent adtunk át mostanában, nehogy úgy tűnjön, semmi sem elég nekünk - intett óvatosságra, ám ettől az elszánt Tamási lélek nem látszott meghatódni.

Minden tisztelet a rettenthetetlen léleknek, a testnek azonban nem árt egy kis pihenő - gondolhatta a polgármester úr, így két órával a kezdés után, a napirendek megvitatása előtt szünetet rendelt el, mely után már csendesebb mederben, rutinosan szavazgatva, kevés vitával haladtak előre a képviselők. Kivétel talán az volt, mikor a Szent Erzsébet Kórház krónikus osztályának felújításával kapcsolatosan, az intézmény finanszírozási szisztémája került megint elő. A jobboldal természetesen megfelelőnek ítélte ezt a modellt, a baloldal azonban, amellett, hogy támogatta az előterjesztést, üdvösnek látná, ha minél jobban csökkenteni lehetne az önkormányzati támogatás mértékét.
A napirend szerinti beszámolókat, előterjesztéseket a testület különben szép sorjában megszavazta. A Folklór Kulturális Közalapítvány, a Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány, a Hamza Múzeum és a Jász Galéria Közalapítvány 2008. évi gazdálkodásáról szóló beszámolókat éppúgy, mint a „Jászberényi Nyár” előkészületeiről, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, illetve a gyermekek védelmének körében végzett hatósági tevékenységről szóló tájékoztatókat is.

Elfogadták a városi költségvetési szervek alapító okiratainak módosításait, döntés született a sportszervezetek 2009. évi önkormányzati támogatásáról, és a helyi sportrendeletet megalkotásáról is. Ebből is látszik, hogy ez a testület bizony komolyan veszi a sportot. Olyannyira, hogy a BL döntő előtt jó három órával befejezték az ülést, így a képviselőknek még bőven volt idejük a fotel mellé készíteni a sört és a ropit, mint ahogy a nézőknek sem kellett vívódniuk, hogy testületi ülés vagy focimeccs.

Na nem mintha nehéz lenne eldönteni, hiszen valljuk be, azért nem mindegy, hogy balról Balogh támad vagy Henry, esetleg Rooney vagy Szádvári kavar a jobb szélen…