A 90 esztendős Krisztina nővért köszöntötték

Emlékezetesen szép napot tölthettek együtt mindazok, akik részesei voltak Bujdosó Ilona Krisztina nővér 90. születésnapi ünnepségének. A jászberényi Szent Klára Idősek Otthona lakója ő, aki testvérével, Joakima nővérrel együtt került az intézménybe tizenhárom évvel ezelőtt. Mindketten a Szegénygondozó Nővérek Rendjéhez tartoztak. Krisztina nővér édestestvérét sajnos néhány éve elveszítette, s az intézményben is ő az egyedüli, aki annak idején nővéri szolgálatot látott el.

Kedves, törékeny, idős nő, aki egész életét a szegények, a rászorultak megsegítésére, ápolására tette fel. Nemes cél vezérelte, melyet nem tudott megtörni a világháború, a szerzetesrendek feloszlatása és a sok nehézség, amelyet élete során átélt. Az időseket gondozta, ápolta, könnyebbé téve mindennapjaikat. Lehetett fagyos tél vagy rekkenő hőség, ő kitartóan szolgált, ápolt, védelmezett. Konyhában is dolgozott, főzött, mosogatott. S tette mindezt önzetlen szeretetből, hivatástudatból, empátiából. Később kisgyermekeknek ruhácskákat varrt, hogy a mindennapi falatra valót megkeresse.

A bizonytalanság fenyegető éveiben az egyház is igyekezett támogatást nyújtani megmaradt szerzeteseinek. Így kerülhetett sor arra, hogy a Jászberényben épült Ferences rendi templom kolostorában idősödő rendi nővérek kaphattak szállást, ellátást. Napi szentmise, zsolozsma, rózsafüzér, litániák sora hangzott el a kápolnában. A nagy kertben mindig akadt tennivaló, a nővérek öntözték a veteményeket, a virágokat, a kertben lévő Porciunkula kápolnában imádkoztak. Krisztina nővér a mai napig sokat megtartott ezekből a szokásokból, rózsáit, virágait maga gondozza a kertben, az egyházi szertartásokon pedig kivétel nélkül részt vesz.

Az ünnepi nap a Batátok templomában megtartott szentmisével kezdődött, melyet dr. Novák István plébános és Szántó József apátplébános celebráltak.
Dr. Novák István köszöntő beszédében közös gondolkodásra hívta a résztvevőket. „Gondoljuk végig egy munkás, dolgos napunkat, azt, hogy egy nap alatt mennyi mindent megtesz az ember. Egyszer egy édesanyával beszélgetve elmondta nekem, hogy ő hajnali öt órától éjfélig sokat tevékenykedik. Hihetetlen, hogy mennyi minden belefér egy napba. Gondoljuk végig, hogy mennyi minden fér bele 90 esztendőbe. És mégis kevés az ember számára ez az idő. A földi élet bármilyen hosszú is, az ember szíve az örökkévalóságra nyitott. Bízunk benne, hogy földi életünkön túl örökkévalóság következhet, benne sok széppel és jóval.”
A folytatásban Bujdosó Ilonát az Esztergomból érkezett rendtársai, a Ferences Szegénygondozó Nővérek köszöntötték, akik nevében Klarissza tartományfőnöknő szólt a jelenlévőkhöz.
„Krisztina nővér gyermeki lelkülete nem éretlen, hanem érett személyiséget takar, aki megtartotta gyermeki tisztaságát is, amelyet élete során azóta is őriz. Az Úristen tiszta szeretete által maradt ilyen gyermeki a lelke. A kedves nővér, amikor fiatalon úgy döntött, hogy Istennek adja az életét, örömmel tette. Sem a kommunizmus, sem pedig az élet nehézsége nem törte meg. S most nem egy megfásult, idős nővért látunk, hanem egy derűs, kedves nővért. A titka Jézus, akit ő nagyon szeret. Ez tartotta meg őt, s a jó Isten tartsa még sokáig.”
A folytatásban a Ferences Szegénygondozó nővérek zenés énekkel és a rendjükről összeállított kisfilmmel is köszöntötték az ünnepeltet.

Jászberény város önkormányzata nevében Nagy András önkormányzati képviselő, városkapcsolati tanácsnok üdvözölte a 90 esztendős Bujdosó Ilonát. Beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy tudjuk mindannyian azt, Isten kegyelme kell ahhoz, hogy valaki megérje a 90 évet ilyen épen, egészségesen. Áldását fejezte ki a Szent Klára Otthon felé is, ahol megfelelő ellátást, ápolást kap Krisztina nővér.
A Szent Klára Idősek Otthonát fenntartó Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat részéről dr. Bató András főigazgató is az ünnepelthez lépett, s kedves szavakkal ő is méltatta azt az életpályát, amelyet Krisztina nővér 90 éve alatt megtett. Kérte őt, hogy imáival továbbra is segítse az idősotthonok munkáját.
A Szent Klára Idősek Otthona részéről Vargáné Deme Katalin igazgató asszony fejezte ki jókívánságait Krisztina nővérnek. Majd az otthon lakói adtak elő műsort. Az ünnepelt életébe kivetített fotók sorozatán kaphattak betekintést a meghívottak.
A köszöntések sorát a család zárta, majd az otthon refektóriumában az ízlésesen megterített, feldíszített asztaloknál kötetlenebb módja következett az ünnepségnek. Az agapét követően kora estig tartott Krisztina nővér 90. születésnapi ünnepsége.

Buschman Éva