Ülésezik a berényi képviselő testület

Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. január 12-én (szerdán) 14:00 órai kezdettel rendes ülést tart, melyen javaslat hangzik el Jászberény 2014-ig szóló Közbiztonsági Feladattervére, majd a tervezett napirend szerint a következő előterjesztések kerülnek a testület elé:

- Az önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló önkormányzati rendelet módosításása
- A Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány, a Folklór Kulturális Közalapítvány, illetve a Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány alapító okiratának módosítása
- Jászladány nagyközség várossá nyilvánításának támogatása
- Az önkormányzati fenntartású intézményeknél megüresedő álláshelyek betöltésének engedélyezése
- A Jézus Neve Plébánia 2009. évi önkormányzati támogatása céljának és pénzügyi elszámolási határidejének módosítása
- Üres házi gyermekorvosi körzet helyettesítésében történő ellátására vonatkozó szerződés megkötése
- Jászberény Város Idősek Otthonába fenntartói képviseletet ellátó személy delegálásása
- A Jászberény, Fürdő u. 4. szám alatti ingatlan bérbeadása
- Eladásra felajánlott neszűri ingatlanok megvétele
- Tartós távollét miatti határozott idejű munkakör betöltése
- Jegyzői pályázat kiírása

Zárt ülésen tárgyal a testület

- az aljegyzői pályázatok ügyében, valamint
- a Díszpolgári cím, a Pro Urbe Jászberény emlékérem illetve a Közszolgálati Életmű-díj és Közszolgálati Nívódíj adományozásának kérdésében