Árral szemben

Félidejéhez érkezett az önkormányzati ciklus - ez alkalomból tartott összegzést nemrég Budai Lóránt aki a Jobbik képviseletében ül a Jászberényi testületben. Számvetését írásban is eljuttatta a sajtóhoz - az alábbiakban ennek a tételes összefoglalónak a részleteit közöljük.

"Lehet árral szemben úszni - csak nehezebb..." - ezt a mondatot választotta beszámolója mottójául Budai képviselő, aki az alábbi pontokban foglalta össze elmúlt két évi önkormányzati tevékenységét:

Az elmúlt két év során 38 képviselő-testületi ülésen jelentem meg.

A ciklus második évében (18):
Rendes ülés: 14
Rendkívüli: 4
A ciklus második évében (20):
Rendes ülés: 11
Rendkívüli: 9

*****

A testületi üléseken összesen 233 alkalommal kaptam szót.
A ciklus első évében: 121 alkalommal fejtettem ki a véleményem.
A ciklus második évében: 112 lehetőségem volt véleményt nyilvánítani.

*****

29 Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottsági ülésen vettem részt.
A ciklus első évében (14)
A ciklus második évében (16)

*****

A Jászkerület Kulturális és Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága is tagjai közé választott.
Az elmúlt időszakban 3 ülés került összehívásra:
- 2011. november 9: alakuló ülés
- 2012. január 20: gazdálkodási kérések
- 2012. május 22: gazdálkodási, pénzügyi kérdések

*****

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal felé 91 beadványt nyújtottam be.
Néhány a fontosabbak közül:

A ciklus első évében (49)
- A hó eltakarítás hiányának ecsetelése és a munka szorgalmazása
- Külterületi problémák bemutatása és annak megoldási javaslatai
- Szólásszabadság veszélyeztetése, fórum megszüntetése
- Berénykom kft. igényének költséghatékonnyá tétele
- Javaslatok a Bűnmegelőzési Feladattervhez
- Javaslatok az ingatlankoncepcióhoz
- Észrevételek a forgalmi rend változásaival kapcsolatban
- Felterjesztések megyei elismerésekre
- Javaslat felterjesztési jog gyakorlására
- Felhívás életveszélyes útviszonyokra
- Játszótér szorgalmazása
- A helyi autóbusz menetrend sűrítése
- A helyi cigánykérdés tisztázására irányuló képviselői levelek
- Segélyosztáskor kialakult állapotok felszámolása
- stb…

A ciklus második évében (42):
- A volt ÉMÁSZ székház körül kialakult anomáliák rendezése
- A „neszűri szemét kérdés” megoldására irányuló kezdeményezés
- Lakossági megkeresések továbbítása, a problémák megoldásának szorgalmazása
- A Városi Könyvtár dolgozóinak támogatása
- A kórházi cégváltással és annak anyagi vonzatával kapcsolatos felvetésem
- Tájékoztatás a Munkás utcai helyzettel kapcsolatban
- Önkormányzati rendelet-tervezet a lakcímbejelentés szabályairól
- Az önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratának módosítása
- Felterjesztések megyei elismerésekre
- Kérdés a „Bathó palota” elidegenítésével kapcsolatban
- Javaslatok a víz- és csatornadíjak emelésével kapcsolatban
- Dr. Szabó Tamás, polgármester felkérése egyeztető megbeszélésre
- Helyreigazítás kérése a Jászkürt Újság főszerkesztőjétől
- Felvilágosítás kérése a Munkás utcai kitelepítésekkel kapcsolatban
-A „Neszűri munkacsoport” adminisztratív részlegének elszámoltatása
- Adatigénylés a Munkás utca körül kialakult botránnyal kapcsolatban
- Közérdekű adatok kikérése (zárt ülés jegyzőkönyve)
- stb…

*****

15 lakossági megkeresést továbbítottam.
A legtöbb esetben a körzet választott (fideszes) képviselője válaszra sem méltatta a panaszosokat. A segítségemmel kis időn belül orvosolták a problémáikat.

A ciklus első évében (7):
- 2010. november 4: Egy útszakasz felújítása
- 2010. november 15: Játszótér építése
- 2010. december 14: Fedett buszmegálló létesítése
- 2010. december 21: A síkosság mentesítés hiánya
- 2010. december 21: Az autóbusz közlekedés sűrítése
- 2011. május 16: Forgalmi rend megváltoztatása
- 2011. szeptember 2: Egy önkormányzati tulajdonú terület parlagfű mentesítése

A ciklus második évében (8):
- 2011. november 18: Óvodai kerítés veszélyessége
- 2012. május 5: Renitens szomszédok elleni segítség kérése
- 2012. június 11: A Családsegítő Szolgálat segítségének kérése
- 2012. július 4: Járdaszakasz felújítása
- 2012. július 4: Egy kereszteződés felújításának körülményei
- 2012. július 4: Lakóövezetté való minősítés iránti kérelem
- 2012. szeptember 7: Közterület rendezésének lehetőségei
- 2012. szeptember 20: Járdaszakasz felújítása

*****

4 interpellációt nyújtottam be.
Mindegyikre elutasító válasz érkezett

A ciklus első évében (3):
- 2011. január 23: Elnevezés módosítása
– 2011. április 27: Szociális rendelet szigorítása
– 2011. május 25: Zagyva kotrás árnyoldalai
A ciklus második évében (1):
- 2012. május 28: Emléktábla Horthy Miklós tiszteletére

*****

14 db módosító indítvánnyal éltem.
Egy sem került befogadásra

A ciklus első évében (0)
A ciklus második évében (14):
- 2012. február 10: Költségvetés
- 2012. február 15: SZMSZ módosítás
- 2012. május 12: Kirívóan közösségellenes magatartások (5)
- 2012. május 13: Munkabérhitel igénybevételéről
- 2012. szeptember 11: Nyitvatartási rendelet módosítása (2)
- 2012. szeptember 11: Zöldterületes rendelet módosítása (2)
- 2012. szeptember 11: Otthonteremtési rendelet módosítása (2)

*****

Jászberényben, a választóinkkal és a helyi szervezettel kialakított véleményeknek megfelelően 6 személyt terjesztettem fel megyei kitüntetésekre.
Ebből hárman részesültek is az elismerésben:

A ciklus első évében (2):
- 2011. január 24: Dr. Ócsai Antal (Jász- Nagykun Szolnok megyei Közművelődési Díj)
- 2011. június 2: Oltvölgyi Béla (Jász- Nagykun Szolnok megyei Pedagógiai Díj)

A ciklus második évében (1):
- 2012. augusztus 17: Eperjesi Nándor (Jász- Nagykun Szolnok megyei Testnevelési- és Sport Díj)

*****

11 lakossági fórumot, önkormányzati beszámolót tartottam.
Vendégeim minden esetben országgyűlési képviselők voltak.

A ciklus első évében (6):
2010. december 3. - Murányi Levente
2011. február 11. - Baráth Zsolt
2011. április 8. - Sneider Tamás
2011. június 10. - Volner János
2011. szeptember 16. - Baráth Zsolt (Portelek)
2011. szeptember 30. – Dr. Szabó Tamás (Neszűr)
2011. október 26. – Dr. Apáti István
A ciklus második évében (5):
2011. december 5. – Orosz Mihály Zoltán, Morvai Krisztina
2012. január 13. – Szilágyi György
2012. március 9. – Hegedűsné Kovács Enikő, Zábráczki László
2012. június 15. – Novák Előd
2012. október 12. – Önálló számvetés a ciklus felénél…

*****

11 sajtótájékoztatót tartottam a Jász Trió Tv kamerái előtt.
Kizárólag önkormányzati témájú összeállítások

A ciklus első felében (5):
- 2010. december 20: A költségvetésről
- 2011. január 18: A fórum bezárásáról
- 2011. január 26: Az elmúlt száz nap értékelése
- 2011. április 27: Az első fél év értékelése
- 2011. március 30: A „Neszűri munkacsoport” megalakulása
A ciklus második felében (6):
- 2012. január 17: A „Neszűri munkacsoport” éves munkájáról
- 2012. február 16: A költségvetésről
- 2012. április 13: Szabó Tamás parlamenti munkájának véleményezése
- 2012. április 20: Valótlanságok a jászberényi önkormányzatban
- 2012. augusztus 1: A Munkás utcai kitelepítésekkel kapcsolatban
- 2012. szeptember 20: Törvényességi vizsgálat kérése

További 34 összeállításunk szerepelt a helyi televízióban.
Megemlékezések, ünnepek, gyásznapok, lakossági fórumok
A ciklus első felében 18 alkalommal szerepeltünk a képernyőn.
A ciklus második felében 16 alkalommal kaptunk média nyilvánosságot.

*****

Az elmúlt két év további média megjelenései, összesítve.

Riportok, újságcikkek, beszámolók
Jász Trió Rádió: 4 alkalom
Jászkürt: 42 alkalom
Jászkürt Újság: 3 alkalom
tutihir.hu: 52 alkalom
jaszberenyonline.hu: 8 alkalom
szoljon.hu: 11 alkalom
Barikád: 3 alkalom
barikad.hu: 6 alkalom
jobbik.hu: 11 alkalom
Karcag Jobbik TV: 2 alkalom
N1 Híradó: 2 alkalom
Ki kicsoda Jász-Nagykun Szolnok megyében 2011.: 1 alkalom (49. oldal)
„Szebb jövőt” újság: 5 alkalom

*****

Küzdelem a külterület biztonságáért.

A 2011. 02. 28-án alakult „Neszűri munkacsoport” eredményei, számokban
17 megbeszélés a munkacsoport tagjaival, a város vezetőivel
2 tárgyalás a Jászsági Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel.

17 hivatalos terepszemle
A ciklus első évében (8):
A ciklus második évében (9):

17 helyszíni beszámoló

141 bejelentés
- rendezetlen tulajdonviszonyok, illegális házfoglalás
- elhanyagolt (szemetes, patkányoktól hemzsegő, parlagfüves) lakókörnyezet
- terménylopás, falopás
- illegális építkezés, bontás
- lakcímbejelentés elmulasztása
- állatkínzás
- eboltási igazolványok hiánya
- gyermekek veszélyeztetettsége, iskolalátogatás hiánya
- illegális áramvételezés
- felhalmozott, nagy mennyiségű fémhulladék
- életveszélyes ingatlanok
- stb…

A „Neszűri munkacsoport” elnökeként, az operatív részleg vezetőjeként az volt a feladatom, hogy továbbítsam bejelentéseimet az adminisztrációs részleg vezetőjének, dr. Győri János (Fidesz) képviselő úrnak.

A 141 bejelentés közül egyre sem érkezett visszajelzés!

A probléma megoldása érdekében tett további intézkedéseink:

28 megjelenés különböző helyi- és országos médiumokban
7 hivatalos megkeresés, a megoldást sürgető megbeszélések iránti kérelem
- 2011. március 24: Megfelelő munkakörülmények biztosítására vonatkozó kérelem
- 2011. május 16: Megfelelő munkakörülmények biztosítására vonatkozó kérelem
- 2011. szeptember 22: A neszűri hulladékszállítás megoldása
- 2011. október 21: A neszűri hulladékszállítás megoldása
- 2011. október 24: A neszűri hulladékszállítás megoldása
- 2011. november 4: A neszűri hulladékszállítás megoldása
- 2012. június 26: Egyeztető megbeszélés kérése Dr. Szabó Tamás polgármester úrtól

3 lakossági fórum
- 2011. május 28: Neszűri munkacsoport
- 2011. szeptember 30: Önkormányzati beszámoló
- 2012. július 3: Közbiztonsági fórum

Kitartó és lelkiismeretes munkánk ellenére a külterületen élő honfitársaink nem érzik a pozitív változást. A fentiekből is kiolvasható, hogy ennek egyetlen magyarázata, hogy Jászberény Város vezetése kihátrált a munkacsoport mögül, azt magára hagyta és nem, hogy nem segíti – kifejezetten hátráltatja annak munkáját!

( Budai képviselő a beszámoló nyilvánosságra hozatalával egyidőben bejelentette: lemond a Neszűri Munkacsoport vezetéséről, melynek indokául többek között épp a város vezetés által tanúsított érdektelenséget jelölte meg - a szerk.)

*****

Munkás utca, és ami mögötte van…
Körzetbejárások és azok eredménye a tények ismeretében

Jászberény, Munkás utca 1. sz alatt található (volt…) egy kb. 180 m2-es, önkormányzati bérlakás. Ebben az „épületben” 3 család (kb. 80 fő) élte 20-30 éve mindennapjait zavartalanul. Bérleti díjakat, közüzemi számlákat nem fizettek, ellenben éjjel-nappal folyatták a közelben található közkutat, félelemben tartották a környéket és folyamatosan (következmények nélkül…) tönkretették a város vagyonát.

A témában 6 figyelemfelhívó körzetbejárást tartottunk.
Vendégeink minden esetben vezető politikusok és a média képviselői voltak

A ciklus első évében (3):
- 2011. április 14. (Sneider Tamás, Baráth Zsolt, Kiss Gabriella)
- 2011. augusztus 9. (Baráth Zsolt, Kiss Gabriella, N1 televízió)
- 2011. október 6. (Baráth Zsolt, Kiss Gabriella, Vona Gábor, Murányi Levente)
A ciklus második évében (3):
- 2011. december 5. (Morvai Krisztina, Orosz Mihály Zoltán)
- 2012. május 11. (Szegedi Csanád)
- 2012. július 31. (Morvai Krisztina)

A probléma megoldása érdekében tett további intézkedéseink:
7 sajtótájékoztató
11 cikk különböző helyi- és országos médiumokban
A város fideszes vezetése lépéskényszerbe került. Dilettáns megoldását (szétköltöztetés) követően további 9 írás jelent meg a felszínre hozott, több évtizedes problémával kapcsolatban.
Érpataki Modell Országos Hálózata
Jászberényi Bázis a Neszűrért és az élhető településért
2012. július 29-én, Gyöngyöspatán csatlakoztunk a „Frontharcosok Szövetségéhez”. Orosz Mihály Zoltán meghívására (Érpatak, polgármester), a vele való néhány éves barátság okán és a fentiekből is kiolvasható „szélmalomharcon” történő változás igényeként az Érpataki Modell Országos Hálózatának teljes jogú tagjává váltunk.

Nem vagyunk hajlandók tovább tűrni, hogy a város vezetői és az általuk irányított hivatalos szervek nem végzik a dolgukat! A települési vezetőknek a meglévő jogszabályokat merni kell alkalmazni, valamint meg kell követelni és ki kell kényszeríteni a jogalkalmazóktól egy olyan jogalkalmazást, mely kivételezések nélkül, következetesen és hatékonyan, szükség esetén a romboló személyekkel a konfliktusokat is bátran fel meri vállalni.
Az Érpataki Modell egyik legfontosabb tétele, hogy elsőnek mindig a legrenitensebb, legbomlasztóbb személyeket kell szembesítenünk a törvényekkel, jogkövetésre kényszerítve őket. Behódolás és gyáva konfliktuskerülés helyett példát kell statuálni rajtuk.
Ha nincs rend egy településen, akkor a közösség haldoklik, akkor a beruházásoknak és a különböző fejlesztéseknek nem lesz igazi közösség-fejlesztő hatása. Csak a rendre, mint szilárd alapra lehet építeni a munkahelyteremtő beruházásokat és a településfejlesztéseket.

Az Érpataki Modell Országos Hálózata és a Jobbik Önkormányzati Kabinet hathatós szakmai segítségével az elmúlt hónapokban a következő lépéseket tettük meg:
2012. július 24.
Feljelentés a Jászberényi Rendőrkapitányságon ismeretlen tettes ellen
- rágalmazás vétsége miatt, egy – a Munkás utcai kitelepítésekkel kapcsolatos - közösségi portálon tett nyilatkozat miatt.
2012. szeptember 6.
Feljelentés a megyei főügyészségen dr. Győri János képviselő úr ellen
- közérdekű adatok visszatartása
- hivatali visszaélés
- hűtlen kezelés
- hanyag kezelés
- bűnpártolás
2012. szeptember 17.
Törvényességi vizsgálat kérése a JNSZ Megyei Kormányhivataltól
- a Munkás utcai önkormányzati ingatlan megsemmisítésével és a lelépési díjak kifizetésének törvényességével kapcsolatban.
2012. október 8.
Törvényességi vizsgálat kérése a JNSZ Megyei Kormányhivataltól
- a Munkás utcai önkormányzati ingatlan szakszerűtlen, jogszabálysértő bontása és az önkormányzati vagyon hanyag kezelése miatt.

További, kézzel fogható eredményeim.
Többek közt a nyilvánosság erejével megoldott városi gondok
2010. december 7.
Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság (nyílt ülés)
- Beszámolóra való kötelezvény a testvérvárosi delegációk eredményeiről
2011. március 16.
Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság (nyílt ülés)
- A segélyosztáskor kialakult állapotok megszüntetésére irányuló javaslat
2011. szeptember 5.
Hivatalos levél Jászberény rendőrkapitányához
- A segélyosztáskor újból kialakult állapotokra való felhívás
2012. szeptember 12.
Jászberény Város képviselő-testületének rendes ülése (nyílt)
- A saját költségen történő bérlakás felújítás beszámítása a lakbérbe
2012. május 9.
Jászberény Város képviselő-testületének rendes ülése (nyílt)
- A Jászberényi Csillagász Szakkör megmentése

(Nem túl) röviden de tömören ez az elmúlt két év önkormányzati és mozgalmi munkája számokban.
Köszönöm a támogatást és a segítséget a Családomnak (feleségemnek és kislányomnak), a jászberényi szervezet elszánt harcosainak, Orosz Mihály Zoltán barátomnak, a Jobbik országgyűlési és Európai Parlamenti képviselőinek, szakembereinek, a sok mindent toleráló munkahelyemnek valamint mindenkinek, aki segíti munkámat. Őszintén bízom benne, hogy ez a jövőben is így lesz!