Jász küldöttség Oszétiában Fotó: Hortiné dr. Bathó Edit