Képviselő-testületi ülés

Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. március 14-én (szerdán) 10:00 órai kezdettel rendes, nyílt ülést tart a Városháza nagytermében. A bátrabbak a helyszínen is végig kísérhetik az ülést, aki azonban a várospolitikusoktól biztos távolságot választva inkább a tv közvetítés elé telepedik majd le, nem árt ha lesz mellette pár zacskó chips és popcorn, mert szép hosszú listát alkotnak azok az előterjesztések, melyek a tervezett napirend szerint a testület elé kerülnek majd….

Az ülésen előterjesztés hangzik majd el…

Jászberény Város Önkormányzata 2012. évi Összesített Közbeszerzési Tervének jóváhagyására

Jászberény Város 2012. évi Környezetvédelmi Akciótervének elfogadására

Jászberény Város 2011. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítására

Jászberény Város Polgármesteri Hivatalának létszám emelésére

Jászberény város Önkormányzata 2010. évi zárszámadásának elfogadásáról szóló önkormányzati rendelet módosítására

Jászberény Város sportjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Jászberény Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

A város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

A Regionális Fejlesztési Tanács által támogatott jászberényi kiemelt projektek további támogatásáról

Haszonkölcsön szerződések és bérleti szerződések megkötésére

A Jászberény Város Önkormányzata és a Szent Erzsébet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. között létrejött közhasznúsági megállapodás módosítására

A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás módosítására

A HPV elleni védőoltás költségeinek átvállalásáról szóló önkormányzati rendelet módosítására

A Humán Papilloma Vírus elleni védőoltásra vonatkozó együttműködési megállapodásra

A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítására

Jászberény Város Önkormányzata által fenntartott intézmények alapító okiratának módosítására

Jászberény Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Az ülést szokás szerint interpellációk, és napirenden kívüli felszólalások zárják majd.