Baráth László: Jászberényben megérett az idő a személyi feltételek újragondolására...

A képviselőknek a közjót kellene szolgálni, ennek ellenére Jászberényben az amúgy jól elindított folyamatok manapság oda futnak ki, hogy a végén mindig egy szűk elit jár jól. Több területen is "zsoldosok" kerülnek helyzetbe és pozícióba a helyiek és környékbeliek mellőzésével, pedig ezt a várost együtt kellene megteremtenünk... Mindeközben egyre kevesebb kenyér, egyre olcsóbb, alacsonyabb színvonalú cirkuszi produkció jut a berényieknek. A várospolitikusok már a következő választásra gyűjtik a pontokat, miközben elfeledkeznek arról, hogy a múltban meghozott, a várost leépítő döntésekben nagyjából ugyanők vettek részt... Jászberényben megérett az idő a személyi feltételek újragondolására... - néhány megállapítás Baráth Lászlótól, aki képviselői minőségében várta az újságírókat szerda délelőtt egy tájékoztatóra. Persze a sajtóbeszélgetésen elhangzottakat a tőle megszokott módon, egy előre megfogalmazott anyaggal is alátámasztotta. Ez a dokumentum cikknek talán hosszú lenne, ám mi - élve az internet adta korlátlan felülettel - az írást az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük.

**********************

Beszéljünk őszintén
(Elvárás: az azonnali kármentés megkezdése)

" - Úgy terveztem, hogy lehetőségeim szerint négy éves vállalt képviselői munkám felénél a város lakossága elé tárom eddigi jelentősebbnek vélt hozzászólásaimat. Az élet keresztülhúzta számításaimat.Ma már tisztán és jól látható, hogy a városunkat vezetői rossz pályára állították.Ezért a válságkezelésnek és a kármentésnek jött el az ideje.

Két évvel ezelőtt meg voltam róla győződve, hogy a 2010-ben választott képviselő-testület tagjának lenni nem csak nagy kihívás, hanem komoly lehetőség is. Hittem abban, hogy a válság a városképviselőiből új, kreatív gondolatokat hoz elő. Bíztam benne, hogy Jászberény országosan is kiemelkedő gazdasági potenciálja és a stabil, meggyőző politikai felhatalmazás rákényszerít bennünket, olyan változásokra, amit eddig elődeink csak tervezgetni tudtak.Tehát rendelkezésünkre állt pénz, paripa, fegyver és a politikai akarat is. Sokszor az is elég lett volna, hacsak elkötelezetten, becsületesen és szakszerűen tesszük a dolgunkat.

Hittem, hogy egy erős jövőkép és stratégia, melyet a kényelmes többség őszintén egyeztet politikai ellenfeleivel, civil szervezetekkel és a Jászberényben élő emberekkel, az igazi siker kovácsa lehet. Sajnos evvel szemben pusztán egy szűk kör ötletbörzéjét, improvizációit láttuk megvalósulni, melyek nem voltak alkalmasak másra, mint a rövidtávú túlélésre. Véleményem szerint, az elmúlt hónapokban az önámítás csapdájába is beleestek. A város helyes útra állítása és tartós pozitív változások elindítása helyett, nem győzték a sajtóban és fórumokon keresztül dicsérni, dicsértetni magukat.

Emlékezzünk a teljesség igénye nélkül:

Indultunk két önállóan is milliárdos projekttel. Az egyik a belvárosi sátoros strand és változatai, kiegészítve a város fogorvosi turizmusával (Szerencsére ez az ötletelés a tervezett formájában megbukott). A másik az Ipari Park. (Úgy tűnik, a beruházás nem valósul meg, miközben a szomszéd városok jelenlegi parkjaik fejlesztésén, bővítésén dolgoznak.Talán csökkenti a problémát, hogy a város nagyvállalkozói ezt a tevékenységet saját területeinken végzik.?)

És ami megvalósult, vagy folyamatban van, (terjedelmi okokból a teljesség igénye nélkül):
- A fahíd, amely röviddel elkészülte után felújításra szorult.
- Esővíz gyűjtő csatornahálózat. Várhatóan a bíróság fogja eldönteni, hogy a beruházás az elfogadott tervek szerint lett-e megépítve, ellenőrizve és átvéve vagy sem.Fontos megállapítani, hogy teljesült-e a pályázat megvalósulása során a kialkudott ár-érték arány, vagy csak rozsdás vasat vásároltunk arany áron.
- Néptáncosok székháza, Óvodacentrum. Mindkét beruházás csúszik, ami minimum kínos a város számára. Ezen beruházások ellenőrzése is „megér majd egy misét”.

- Zagyva kotrás, főtérfejlesztés. Szerintem az éjszakai díszkivilágítás gyönyörű.Ennek ellenére meggyőződésem, hogy mind a két beruházásról sokat fogunk még beszélni. Félek itt is komoly gondok lesznek az ár-érték aránnyal. ( Úgy látszik folyamatosan visszatérő probléma, hogy silány minőségért első osztályú árat fizetünk.)

- Oktatás, kultúra. A szívem vérzik, ha arra gondolok, hogy micsoda rombolást hajtott végre a többség értelmetlenül. A kapkodás, a szakértelem hiánya miatt nehezítették és nehezítik meg gyermekeink jövőjét. A kultúra területén 2012-es év igazi mélyrepülés volt, képes volt alul múlni a 2011-es évet is.Ebből a körből szeretném kiemelni a Csángó Fesztivált, ők idén is tudtak újat hozni, és mindezt tették rendkívül magas színvonalon.

- Talán megér egy mondatot (és itt erősen sarkítani fogok, egyben elnézést kérek azoktól, akiket akaratlanul sértek kijelentésemmel), a Városháza kvázi „rabosítása”. Gondoljunk csak arra, ha be akarunk jutni, vagy telefonon szeretnénk ügyeinket intézni a családbarátnak és szolgáltatónak hirdetett városházára. Egyébként elég ránézni magára az épületre, elhanyagolt kopott állapotára, az ajtó mellett szégyenkező két kis műanyag edényre, és a benne egész nyáron virágtalanul szenvedő muskátlikra.

Baráth LászlóBaráth LászlóDe ha valaki ennyi kritikát megfogalmaz, nem menekülhet pusztán képviselői esküje és munkája mögé úgy, hogy ne legyen néhány javaslata a hogyan tovább?-ról. A következő sorokban saját véleményemet írom le. Nem biztos, hogy ez az egyedüli üdvözítő megoldás, de lehet egy vita alapja.

Az állandó kapkodásnak,improvizációnak köszönhetően az elindított folyamatok végterméke egy olyan rendszer lett, amiből hiányzik az átgondolt szakmai tudás, Jászberény szeretete és a város iránt érzet alázat, ellenben uralkodik egy fajta dölyfös gőg és a káosz.

Ezért számomra nyilvánvaló, hogy a város vezetésében változtatásra van szükség,első lépésként a struktúrához és a várost vezénylő, a várost rossz irányba állító vezetőkhöz kell hozzányúlni.Lássunk néhány konkrét javaslatot:

- Induljunk ki abból, hogy Jászberény polgármesterét 2014-ig, a választók akaratából, állandónak tekintjük, tehát a változások levezénylése az Ő kötelessége. Meggyőződésem, ismerve gondolkodását, ha felismeri a problémát nem fog habozni.

- Az alpolgármesteri székbe egy olyan embert kell ültetni, aki rendelkezik kellő szaktudással, vezetői tapasztalattal, a város ismeretével, szeretetével, és elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Véleményem szerint az új alpolgármesternek képviselő-testületen kívülről kell jönnie, kizárólag jászberényi emberről lehet szó. A széket eddig betöltő képviselő, úgy gondolom, hasznossá tudja tenni magát saját körzetében, és képzettsége alapján értékes tagja lehet a Jogi- és Ügyrendi Bizottságnak is.

- A kabinetiroda működését át kell gondolni. Első lépésként itt is szükséges a vezetőcsere. Az elmúlt két évben jelentősen leépült a város belső forgalma, ennek köszönhetően a belső fogyasztás is,ami munkahelyek megszűnését és veszélybe kerülését okozta. Az adópolitikánk, ha van egyáltalán, elhibázott. És még sorolhatnám az egyéb szakmai problémákat (pl. a működtetés során tapasztalható bizonytalanság és káosz).

Képviselőségem elején az első interpellációm arról szólt, hogy a bizottsági munka rendkívül gyenge, egyes esetekben veszélyeztetheti vagy hátráltathatja a város működését. Ez a helyzet mit sem változott. Ezért a következőket javaslom:

- A Pénzügyi és a Városfejlesztési Bizottságokat össze kell vonni. Így megszűnnek a fölösleges átfedések, és koncentrálódik a rendelkezésünkre álló szakértelem.

- Több képviselőtársam rendelkezik jogi diplomával. Ezért javaslom egyiküket kinevezni a Jogi-és Ügyrendi Bizottság élére. Ebben az estben várhatóan csökken az eddigi jogi anomáliák száma, és nőni fog a bizottság hatékonysága.

Ezek a személyi változások megalapozhatják a város jövőjét biztosító új stratégia megalkotását, egy olyan világot, ahol nem idegenből hozott zsoldosok, hanem Jászberényért tenni akaró, Jászberényben élő emberek építik föl jövőképünket, és irányíthatják közösségünket."

Baráth László

Az egyféle vitaalapnak szánt javaslataival kapcsolatosan a képviselő nyilvános vitában bármikor szívesen hajlandó álláspontját ismertetni/megvédeni...